Åse Marstrander:
2015-2018
Virserums Konsthall 22/4 – 14/11 2018.