Åse Marstrander:
1982-1998 Vården Omsorgen
Ett 3-månaders arbete att två dagar i veckan måla med vuxna utvecklingsstörda på Carlslunds vårdhem ledde till att Jag blev så fascinerad av deras starka personligheter – trots att de flesta av dem tillbringat hela sitt liv på institution – så att jag frågade dem om jag fick teckna av dem på deras fritid. Därefter följde Pauline 12 år som bodde hemma och gick på träningsskola samt Gunhild, Åke och Ruth som bodde på ett äldreboende för utvecklingsstörda. Flera där hade tidigt hamnat på institution av andra skäl än utvecklingsstörning – som förälders tidiga död.
Kvinnors arbete – Vandringsutställning 1988-1990
Ett uppdrag till fyra kvinnliga konstnärer att skildra de fyra vanligaste lönearbetena för kvinnor: Vård, Handel, Kontor och Lokalvård. Uppdragsgivare var Bygdegårdarnas Riksförbund, Centerns kvinnoförbund, Konstfrämjandets Riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan.
Arbetets kvinnor – Konst och vandringsutställning 1998 – LO 100 år
Uppdrag från olika fackförbund att i bild synliggöra Arbetets Kvinnor. Mitt uppdrag från Lantarbetarförbundet var att skildra djurskötaren Lisa och hennes arbete på ett djursjukhus.