Åse Marstrander:
2003-2004 över disken
Uppdrag av Virserums Konsthall att skildra ”Livet i butiken”. Under sammanlagt fyra veckor i maj/juni 2003, 8 tim om dagen, iakttog och graverade jag personal och kunder på ICA och Konsum i Virserum, Konsum i Alsterbro samt ICA i Mörlunda – fyra sinsemellan mycket olika butiker, var och en med sin egen speciella karaktär. Jag upptäckte att ”affären” var en social träffpunkt där somliga människor kommer in och handlar flera gånger om dagen! Utställning Virserums Konsthall 03/04, Oskarhamns Konsthall samt Konsum Alsterbro 04. Medv. även Handels samt berörda butiker.