Åse Marstrander:
2010-2017
Ett urval datorbearbetade blyerts- och tuschteckningar från mitt dagliga tecknande. I datorbilderna prövar jag att med färgens hjälp förstärka såväl linjen som ytan. Jag attraheras av strävan att med en enda linje på en färgyta kunna uttrycka en rörelse, ett sinnestillstånd, en profil eller av att rätt och slätt ”fånga upp” något jag finner intressant i leken med färgen och linjen.